קביים 

 
כאן ניתן למצוא אביזרי עזר להליכה ועמידה - קביים, המיועדים לאנשים עם מגבלת תנועה הזקוקים לתמיכה  בנשיאת משקל ושיפור יציבות. בדרך כלל מיועדים לתמיכה דו צדדית.