הודעה לחברות 

01/05/2019 

 

 
אתר עזרים משנה את פניו. 
 בשבועות קרובים נעלה אתר חדש לאויר אשר  יקנה אפשרויות חשיפה חדשות לחברות המופיעות בו ויאפשר הגדלת מספר לקוחות.
 
 
 
לחברות שעדיין לא יצרו קשר עמנו לשמוע על אפשרויות פרסום כבר היום, ניתן ליצור קשר :
 
אלון קמחי
מנכ"ל עזרים דיגיטל
0509303742