המוסד לביטוח לאומי 

 

 

מאפייןערך
שם מלאהקרן לפיתוח שירותים לנכים, אגף קרנות, המוסד לביטוח לאומי 
כתובת אינטרנטלחץ כאן
כתובת דואר אלקטרוניzahavaa@nioi.gov.il 
טלפון02-6709940