גרונטק 

 

 

מאפייןערך
שם מלאגרונטק - המרכז הישראלי לטכנולוגיה מסייעת וזקנה 
כתובת אינטרנטלחץ כאן
טלפון02-6557504 
פקס02-5662716 
כתובתגבעת הג'וינט, ת.ד. 3489, ירושלים 91034 

מהות השירות (תחומי הפעילות ותחומי הייעוץ)

גרונטק הוקם ב-1998 כדי לגשר על הפער הקיים בין הצרכים הפונקציונליים של בעלי המוגבלויות והקשישים לבין המוצרים והפתרונות הטכניים העונים על צרכים אלה. כמו כן פועל גרונטק להעלאת המודעות הציבורית בכלל ושל מפתחי ויצרני המוצרים בפרט באשר למגבלות הפונקציונליות שרבים מבעלי המוגבלויות סובלים מהן בבואם להשתמש בטכנולוגיות, בשירותים ובמוצרי הצריכה הקיימים בשוק.


.

דרכי הפעולה

גרונטק משמש זרז למעורבות התעשייה המקומית בשוק אביזרי העזר והעיצוב האוניברסלי של מוצרים וטכנולוגיות קיימות באמצעות תמיכה וסיוע במחקר ופיתוח בשלבים ראשוניים של פיתוח מוצרים, כאשר רמת הוודאות לגבי הצלחתם נמוכה, וכן על-ידי קידום המודעות הציבורית להיקף הפער של הצרכים הבלתי-מסופקים לאביזרי עזר. פעילות גרונטק נעשית בארבעה אפיקים עיקריים:
1. חינוך הציבור ופעילות במסגרות הכשרה רלוונטיות.
2. הפצת מידע על אביזרי עזר וטכנולוגיה מסייעת.
3. מחקר ופיתוח טרום-תחרותיים של מוצרים ומערכות של טכנולוגיה מסייעת.
4. ייזום במגזר המסחרי לפיתוח אביזרי עזר לקשישים ואנשים בעלי מוגבלויות.