בקרה סביבתית 

 
כאן ניתן למצוא מערכות ואביזרים המאפשרים שליטה ובקרה על מערכות ומכשירים שונים בבית. מערכות ואביזרים אלו מתאימים לשימושם של אנשים עם מוגבלויות וקשישים ומסייעים בקידום עצמאותם ברחבי הבית.