אופניים 

 

 
כאן ניתן למצוא אופניים מותאמים ותלת אופן בהנעה רגלית או ידנית לשימוש אנשים עם מוגבלויות וילדים בניידות ממקום למקום.