אופניים עם שני גלגלי עזר מייצבים

הגדל
ALOHA אופניים
אופניים עם שני גלגלי עזר מייצבים. אפשרות לתמיכות שונות בהתאם לצורך.
אופניים לילדים, עם שני גלגלי עזר מייצבים

הגדל
CROSS 12"
אופניים לילדים, עם שני גלגלי עזר מייצבים. אפשרות לתמיכות שונות בהתאם לצורך.
אופניים לילדים, עם שני גלגלי עזר מייצבים

הגדל
CROSS 14"
אופניים לילדים, עם שני גלגלי עזר מייצבים. אפשרות לתמיכות שונות בהתאם לצורך.
אופניים לילדים, עם שני גלגלי עזר מייצבים

הגדל
CROSS 16"
אופניים לילדים, עם שני גלגלי עזר מייצבים. אפשרות לתמיכות שונות בהתאם לצורך.
אופניים לילדים, עם שני גלגלי עזר מייצבים

הגדל
CROSS 20"
אופניים לילדים, עם שני גלגלי עזר מייצבים. אפשרות לתמיכות שונות בהתאם לצורך.